Geen aanvragen meer naar Opweg

Stichting Opweg, de budgethoudende bewonersorganisatie voor Nijmegen, is bezig de activiteiten af te bouwen. Eén van deze activiteiten was de beoordeling van financiële aanvragen voor wijkactiviteiten. Voor een bijdrage boven de € 300,- geldt al langer dat deze niet meer door Opweg worden besproken. Alleen het Initiatievenfonds voor aanvragen beneden de € 300,- was nog actief. Dat is nu ook gestopt.